Гаранции
  • Гаранцията на ремонтиран при нас турбокомпресор е 12 месеца, считано от датата на получаването му.

  • Гаранцията за нов турбокомпресор, закупен от нас е 12 месеца, считано от датата на закупуването му.

  • Всеки турбокомпресор (ремонтиран, нов) е съпроводен от гаранционна карта и инструкция за монтаж, издадени от ТУРБО-Р Касаджиков ООД.
  • Гаранцията на ремонтирани при нас електронните задвижвания (акуатори) GARRETT (HELLA) е 12 месеца.

Препоръчваме на нашите клиенти стриктно спазване на условията на монтаж и експлоатация.